Ford's Smart Car

Saturday, March 17, 2012

EVENTS: THE CRANBERRIES LIVE IN MANILA


We really love the 90's!

During my early years in secondary, I'm listening to their The Cranberries' hits! "Zombie" and "Linger" became my morning anthem before going to school. Sounds cool huh? But not to mention that I'm just listening to FM stations.

I wasn't able to get a copy of their first album because I'm just a kid. It doesn't stop me for doing such crazy things as a teenager. One time, I searched for a blank cassette tape to "catch" the opening tune of Ode to My Family. But the thing is, DJs talk a lot and commercials really cuts the excitement. But to cut the story short, I own their debut "Everybody Else Is Doing It, So
Why Can't We?" and their second "No Need to Argue" cassette tape albums. It coined the famous songs like "Ode to My Family", "Zombie" and "I Can't Be With You".

One of the albums why I love the 90's.

cranberries1
Before...
Who are they?

Dolores O'Riordan – vocals, keyboardist, lead and acoustic guitar
Noel Hogan – lead and rhythm guitar
Michael Hogan – bassist, keyboardist, backing vocals
Fergal Lawler – drummer and percussionist

And now, they are back in Manila!

Are you ready for The Cranberries in Manila?


April 10, 2012
SMART Araneta Coliseum

470037_197094663732758_148562471919311_318045_1587667964_o
Latest
Buy your tickets now!

Tickets are available through TicketNet. Call 9115555!
or call 7821130 for bulk orders and premium seats!


For more info, you may visit the following facebook fan page:
Karpos Multimedia Inc. 
The Cranberries Live in Manila : The Greatest Hits Concert

Monday, March 12, 2012

HEALTH: PHITEN AND YOUR LIFESTYLEI am a Phiten user for almost one year and a half and my first is Rakuwa Neck Sport 3 Line. But at first, I hesitate to wear it because of negative write ups about this body enhancing accessories.


A gift of nature should not be ignored. One of them is readily available from our local stores and kiosks. What is this gift? It is the Aqua-Titanium®.


What is Aqua-Titanium®

Aqua-Titanium® is based upon Phiten technology for making hydro-colloidal metal. Traditionally, titanium is a lightweight and insoluble metal used in medical devices due to its non-corrosive and hypoallergenic properties. However, titanium in its solid state is not suitable for high-intensity, exercise-specific applications; this fact led Phiten to develop Aqua-Titanium®

Aqua-Titanium® is utilized as a dye and embedded into Phiten fabric products such as necklaces and bracelets,shirts, socks, supporters and other accessory and apparel products by permeating individual strands of fiber and becoming a component of the finished product. (from explore.phitenusa.com/about/technology)


But as for my experience, Phiten products needs not any introduction. Why? After wearing it for a long time and create an active lifestyle, Phiten really helped a lot.


After a long jogging and running, our muscles tend to become stiff and swollen. Every movement involving lower limbs becomes a Herculean task. For new runners, it is but natural but for elite runners, pain is just a small tweeking of the body.

Accessorizing - More Fun In The Philippines!
Wearing Phiten improves my recovery period. A testimonial from a user who spends weekends running and jogging around the oval and also, doing all household chores. I usually take miles before I stop. But stopping means a lot to me. After a non-stop jogging, my muscle feels the usual pain others also experience.


But do we have to rely on them? NO. But why do I keep on using them? Because my lifestyle needs Aqua Titanium's benefits. If your lifestyle is just a lucrative and inactive lifestyle, Phiten will not work on you for sure.


Here's my collection of Phiten Products + my GC.

phitenall
Everything We Do, We Do for Your Health
For more information, check the following:
Phiten Philippines Facebook fan page
@Phiten_Phil via Twitter
e-mail: customerservice@phitenphil.com
Tel. Nos. 403.0570 or 403.0572
Buy their items online!


Sources:

Tuesday, March 6, 2012

SA LIKOD NG TINTA AT PAPEL


Maligayang Kaarawan!
Alay kay Nanay - 
"Salamat Nanay." 

Mga salitang aking binigkas kasabay ng malakas na palakpak. Ito ang eksena sa isa sa mahalagang araw sa aking buhay, ang aking panunumpa bilang Rehistradong Inhinyero Elektrikal.

Lagpas isang dekada na noong maghiwalay ang aking Tatay at Nanay. Pinili ko ang makapiling ang aking Tatay.

Bakit?

Inisip ko na sumama sa taong may kapasidad upang ako'y mapagtapos sa pag-aaral. Nawalay ako sa piling ng aking Ina.

Nagsikap akong tumayo sa sitwasyong naipit ako at palagi kong hinahanap ang kalinga ng aking Nanay. Nahirapan ako sa gawaing-bahay sa umpisa. Noon, hindi ako ang umiintindi nito ngunit tumutulong ako kay Nanay paminsan-minsan. Tuwing nagkikita kami ni Nanay, nakikinig ako sa lahat ng kaniyang payo, maging sa bahay o sa buhay man. Sa mga ganitong pagkakataon, nadarama ko ang salitang sinasabi niya sa akin sa telepono, ang salitang pag-ibig.

Abot mo ang mundo.

Huminto ako sa aking pangarap.

Mahirap sa umpisa... ang bumagay sa ganitong sitwasyon.

"Iba pala kapag wala si Nanay."

Nag-aaral ako at gumagawa sa bahay. Hinihibog ang aking pagkatao sa mga salitang nagsasabi sa akin na magsikap at magpakatatag. Noon kasi ay hindi ganoon ang sitwasyon.

Ang simula...

Hindi lamang dapat maging ganito ang aking kalagayan. Pinili kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Dahil sa naging kasanayan na ang mga habilin ni Nanay, naging magaan ang mga simpleng responsibilidad sa bahay. Pinanghawakan ko ang kabutihan at ang ibubunga nito sa aking kinabukasan.

Ang Tulong...

Naging mas madalas ang pagkikita namin ni Nanay. Tuwing nagkikita kami, sinusulit namin ang araw at hinihilom nito ang sugat, pinapatibay at pinapatatag ang lubid bilang mag-ina. May masaya at malungkot na pangyayari na aming napag-uusapan na humubog sa aming pagkatao.

Pagkatapos...

Uwian na!
Limang taon ng pagsisikap sa tulong at malayong paggabay ni Nanay, nakatapos ako bilang Inhinyero Elektrikal. Hindi man maganda ang aking naging grado, pinilit kong maging mabuting ehemplo sa aking mga naging kamag-aral. Sa palaging paggabay ni Nanay, nag-alab sa aking puso na huwag gumuho ang kaniyang tiwala sa akin.


Tagumpay!

Matapos ang ilang buwan, nakapasa ako sa pagsusulit para maging Rehistradong Inhinyero Elektrikal. Higit sa pinakamaligaya sa aming pamilya pangalawa sa akin ay si Nanay. Inabangan niya sa pambansang lathalain ang aking pangalan.

Panunumpa!


Dumating ang araw na hinihintay ng aking pamilya. Kasama ko ang aking mahal na Nanay at katipan noong maganap ang aking panunumpa. Nasabi ko sa aking sarili,

"May plake na ang aking Nanay!"

Habang nagtatalumpati ang panauhing pandangal na si Kgg. Sen. Franklin Drilon, inanyayahan niyang tumayo ang mga magulang at mga pumatnubay sa mga nanunumpang inhinyero.
Ngiti!

"Salamat Nanay." ang salitang aking binigkas kasabay ng malakas na palakpak. Noong pagkakataong iyon, nais kong lumuha ngunit napigilan ako ng pagkakataon dahil ito ay araw para sa kaniya, kay Nanay.

 
Si Nanay ang bayani ng buhay ko hindi lang sa loob ng aming tahanan, pati ang "literal" na labas ng tahanan.


Ako, si Nanay, at si Jaziel.

At pauna na rin itong pasasalamat sa Dios dahil sa pagbibigay Niya ng isa pang taon upang maramdaman namin ang kaniyang pagmamahal. Maligayang Kaarawan sa ika-24 ng Marso!


Ang blog na ito ay ang aking opisyal na piyesa para sa Greatness Starts @Home Blogging Contest mula sa Globe Tattoo.