Ford's Smart Car

Monday, March 28, 2011

ANG NAGWAGI SA AKING MUNTING PASASALAMATGamit ang random.org, nakapili na isang tao na mag-uuwi ng isang orihinal na "Norton Internet Security 2011".


At ang mapalad na mag-uuwi ay si...


MaryJane Noynay de Guzman!

Ikaw ay mag-uuwi ng isang "Norton Internet Security 2011". At para sa detalye ng nasabing patimpalak, bumisita lamang sa http://rollynunez.blogspot.com/2011/01/internet-security-or-not.html.

Hanggang sa mga susunod na mga patimpalak.

Maraming maraming salamat sa inyong suporta.

No comments:

Post a Comment