Ford's Smart Car

Wednesday, June 1, 2011

RIZAL: HALIGI NG BAYAN - 1

Rizal: Haligi ng Bayan


Sino si Rizal sa ating panahon? Panahon na laganap ang moderno at kakaibang kagamitan na ating nakahihiligan, mabilis na pag-ikot ng bawat sandali sa pamamagitan ng ating kamay at isip. Sa kabila ng mga kabataang walang ginawa kundi ang uminom ng kape habang nag-iinternet, nasa galaan maging bata man o matanda, mga taong abala sa paghitit ng sigarilyo, manonod ng bagong pelikula, magFacebook, mga kababaihang pilit ipinapa-alab ang kagandahan sa pamamagitan ng siyensiya at droga, kaliwa't kanang kainan, laganap na prostitusyon, malawakang korupsiyon, pagpatay sa mga mamamahayag, hindi mapigilang pagtaas ng presyo, maliit na sahod ng mga obrero, kawalan ng tama at nararapat na hanapbuhay, kahirapan, hindi mapigilang pagtaas ng matrikula, dayaan sa halalan at iba pa sa mga hindi ko nabanggit. Ito ang aking tema sa pagsulat ng lathalaing ito. Kilala pa ba ng mga Pilipino si Dr. Jose Rizal sa kabila ng mga ito?


Sa mga bayani, siya ang aking idolo sa mga mabubuting gawa. Binasa niya ang buong Biblia at pinatunayang walang salitang "Purgatoryo" sa anumang pahina nito. Nililinlang lamang tayo ng mga pari upang tayo ay "kikilan" ng pera at takutin. Ngunit sa kabila ng lahat, mapaniwalain pa rin tayo sa kathang-isip. Ito ang ibinunga ng maling pananampalataya na idelohiya ng mga Kastila at hanggang ngayon, bitbit natin ang kamangmangang ito.


Maraming bagay, paniniwala at prinsipyo na ang ipinaglaban ng ating mga ninuno. Halos masasabi ko na lahat ay napagtagumpayan nila. Ngunit dahil sa kahinaan at kasakiman ng mga sumunod na henerasyon, minana natin ang mga kanser ng lipunan.


Kung ako ay hihiling sa kanyang kaarawan? Idinadalangin ko na tayo ay huwag na sanang maging parte o sanhi ng problema. Maging kabahagi tayo sa pagbuo ng ating mabuting pangarap.


Ang larawan ay mula sa pahina ng Araneta Center.

No comments:

Post a Comment