Ford's Smart Car

Saturday, June 18, 2011

RIZAL: HALIGI NG BAYAN - 4


Rizal 150 to 150
150th Birth Anniversary of Dr. Jose Rizal
Isang panahon sa ating kasaysayan, may isang Filipino ang nabuhay noong nakaraang 150 taon. Ang naging susi upang baguhin ang ating pagkatao, hindi nakatali sa mga prayle at Kastila. Gamit mo ang edukasyon at tapang na makamit ang bawat mabuting hangarin. Maraming maraming salamat.

No comments:

Post a Comment