Ford's Smart Car

Tuesday, June 7, 2011

RIZAL: HALIGI NG BAYAN - 2


Rizal: Haligi ng Bayan
Inang Bayan, ang naging pangunahing sanhi ng kanyang kamatayan. Ang kaniyang kinapamayanang dako ng halos tatlong dekada. Ang kaniyang tinitingala na nangangailangan ng pag-iingat bukod pa sa kaniyang mga magulang. At higit sa lahat, ang bayan na ating minana mula sa ating magigiting na ninuno.


Ang kahalagahan ng salitang ito ang isa sa ating nakalimutan. Sa ngayon, kaunti na lamang ang nakauunawa sa naging papel nito sa ating buhay. Ito pa naman ang isa sa ipinagtanggol ng ating mga magigiting na pinuno at mga tao na tumatatak sa ating kasaysayan tulad ng ating mga bayani.


Sa gitna ng bawat hamon sa ating kasaysayan, nagiging sangkalan ay ang ating Inang Bayan. Ang ating piping saksi sa bawat hakbang at ambisyon na ating gustong marating. Siya rin ang isa sa ating nagiging inspirasyon at nakaiimpluwensiya sa ating pagkatao. Ang ating itinataguyod at ipinagmamalaki sa mga karatig bansa at mga dayuhan.


Ngunit bakit tila nakalimutan na natin ang mga bagay na ito? Dahil ba sa kaliwa't kanang problema na ating nararanasan ay ibinabaling natin ang pagpapahalaga sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga pansariling pagnanasa na dahil sa kasakiman at pagkamakasarili ay nakapagdagdag pa ng kanser sa ating lipunan. Kanser na mula pa noong una ay pilit na iginupo ng ating pambansang bayani na kasama pa ang dambuhalang kalaban, ang maling relihiyon at pananampalataya.


Malaki ang naging ukit sa ating mga puso ng mga relihiyong nakagisnan at minana pa sa ating mga magulang. Ang Inang Bayan ang nagbuhat nito para sa atin. Naging magiliw tayo sa kanila at niyakap natin ito, buong puso at pag-iisip. Iginuhit rin natin ito sa bawat haligi ng ating bayan. Kahit sa kabila ng pagtutol at paglaban ni Gat Jose Rizal, ang iba rin ay naging mga pipi't bingi noong unang panahon. At dahil na rin sa kasaysayan, naisulat sa tinta at papel ang buong katotohanan.


Ang katotohanang magpapalaya sa atin sa mga tatanggap at babalikwas sa mga kamaliang ito. Bakit? May mga tao na kahit malaman ang katotohanan ay pipiliin at mamatamisin pa na magbulag-bulagan at tanggapin ang mga ito.


Sa kabila ng mga bagay na ito, malaki ang pasasalamat natin sa isa sa Haligi at nagtaguyod ng ating Inang bayan. Isa sa nagmulat sa atin ng katotohanan mula sa Bibliya at nagsulong ng tinatamasa at tinatawag ng marami na "kalayaan."


Ang larawan ay mula sa pahina ng Rizal 150 to 150. Para sa iba pang larawan, bumisita lamang doon.

No comments:

Post a Comment