Ford's Smart Car

Monday, June 13, 2011

RIZAL: HALIGI NG BAYAN - 3


Rizal: Haligi ng Bayan
Isang mabuting anak, mag-aaral at kaibigan.


Maraming mabuting halimbawa ang iniwan sa atin ni Dr. José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda.  Isang modelo ng isang mabuting mamamayan sa isang sosyedad na puno ng masasama at maruruming gawain. Tulad ng isang sariwang kamatis sa isang kaing na puno ng bulok na kauri nito.


Isang anak na mapagmahal sa mga magulang. Itinuring niya na mabuting ina, si Teodora Morales Alonso Realonda y Quintos. Isa sa pinakamahalagang babae sa buhay ng ating pambansang bayani. Nagpakadalubhasa siya sa mata upang masuri ang karamdaman at gamutin ang kaniyang ina. Hindi ito isang sakripisyo ngunit pag-ibig sa magulang.


Mahusay na mag-aaral. Kung sa pagiging modelong estudyante ng ating panahon, maituturing siya na mabuting halimbawa bilang mag-aaral. Dalubhasa sa iba't-ibang banyagang wika, siyensiya, optalmohika, kasaysayan, panitikan, relihiyon at iba pa. Masasabing ang kasaysayan ang humubog sa kaniya upang iligtas at isalba sa bulok na sistema ang ating lipunan sa kaniyang kapanahunan.


Hindi siya nabigo.


Lumikha siya ng mga nobelang gumising sa ating mga kamalayan. Lumabas siya sa tinatawag na pagkatakot at sinuong ang kaniyang tungkulin kasama ang mga matalik na kaibigan maging kababayan man o banyaga.


Gamit ang titik, gumagawa siya ng liham upang makipagtalastasan sa kaniyang kaibigan na si Ferdinand Blumentritt. Dahil sa pakikipagkaibigang ito, maraming pagkakataon na tinulungan nila ang isa't isa. Kahit sa kamatayan ni Dr. Rizal ay gumawa muli siya ng liham upang magpaalam ng tuluyan.


Kung tutuusin, napakaraming mabubuting halimbawa ang ipinamana niya sa atin. May nabuo na isang kasabihan sa aking isipan, "Ang kasaysayan ang ating pag-asa, guro at mabuting kaibigan."
Maraming Salamat.
Ang mga larawan ay mula sa 150th Birth Anniversary of Dr. Jose Rizal at Rizal 150 to 150.

No comments:

Post a Comment